Pejabat Kepaniteraan

NO.NAMAJABATAN
1.

Drs. Muslih, MH

NIP: 196008181984031004

Panitera
2.

Drs. Aidil

NIP: 196308241994031004

Wakil Panitera
3.

H. Sabri Usman, SH

NIP: 196806211994031004

Penitera Muda Permohonan
4.

Jumrik, SH

NIP: 196304031993031005

Panitera Muda Gugatan
5.

Husna Ulfa, SH

NIP: 196602021994032003

Panitera Muda Hukum
6.

Dra. Hj. Hamidah

NIP: 196105061991032001

Panitera Pengganti
7.

Hj. Ismarnis, SH

NIP: 196203241985032001

Panitera Pengganti
8.

Drs. Tajussalim

NIP: 196405071996031002

Panitera Pengganti
9.

Roslilawati Siregar, SH

NIP: 196612311989022003

Panitera Pengganti
10.

Zulkifli Sitorus, SH

NIP: 196204131983031006

Panitera Pengganti
11.

Hj. Gusneti, SH

NIP: 197308081994032003

Panitera Pengganti
12.

Siti Aisah Harahap, SH

NIP: 196807271992032005

Panitera Pengganti
13.

Hj. Latifah, SH

NIP: 197112261993032001

Panitera Pengganti
14.

Khairani, SH

NIP: 196805181989022001

Panitera Pengganti
15.

Armen, SH

NIP: 196910142002121001

Panitera Pengganti
16.

Rita Suryani, S.Ag

NIP: 197801212009042001

Panitera Pengganti
17.

Fuad Hilmi Nasution, SH

NIP: 197402252001121001

Panitera Pengganti
18.

Dra. Hj. Maisarah

NIP: 196707061996032001

Panitera Pengganti
19.

Burhanuddin, SH

NIP: 196011101991031002

Panitera Pengganti
20.

Asmuni, SH

NIP: 196603211986031002

Jurusita
21.

Hartoyo

NIP: 196112161982031002

Jurusita
22.

Marwis

NIP: 197305012000121001

Jurusita
23.

Saidi

NIP: 196211101986031009

Jurusita
24.

Hibatunnisa

NIP: 19720212.200312.2.

Jurusita
25.

Wahono

NIP: 196202271988021002

Jurusita Pengganti
26.

Muhammad Mulianto

NIP: 197704142003121002

Jurusita Pengganti
27.

-----

Pranata Peradilan